Φωτογραφίες από την εκδήλωση της Αδελφότητας ΒΡΥΚΟΥΣ για τον Γιάννη Ν. Παυλίδη