Τα Εφτά στην Τάφρο με την Αδελφότητα Ρόδου Η "ΒΡΥΚΟΥΣ"